System.IO.FileNotFoundException: The file '/se/TemplateLibrary/RowTemplate10.4_8 autoheight.html' cannot be found.System.IO.FileNotFoundException: The system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetFile(String bstrUrl, String& pbstrContent, DateTime& pbstrTimeLastModified, Byte& piLevel) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetFile(String bstrUrl, String& pbstrContent, DateTime& pbstrTimeLastModified, Byte& piLevel) at Microsoft.SharePoint.SPWeb.GetFileAsString(String url) at FGAPortals.SP2010.Fiat.XmlBroker.WebParts.DynamicTemplateWebPart.GetFileAsString(SPWeb web, String path) at FGAPortals.SP2010.Fiat.XmlBroker.WebParts.DynamicTemplateWebPart.GetFileAsString(SPWeb web, String path) at FGAPortals.SP2010.Fiat.XmlBroker.WebParts.DynamicTemplateWebPart.getBoxHtml(SPList sourceList, String SelectedTemplate, String SelectedBoxTemplates, String SelectedItems, Boolean IsAnonymous, Boolean IsEditing, Boolean BoxEditBarEnabled, DataTable Data, DynamicTemplateWebPart wp) at FGAPortals.SP2010.Fiat.XmlBroker.WebParts.DynamicTemplateWebPart.HtmlRender(HtmlTextWriter writer) at FGAPortals.SP2010.Fiat.XmlBroker.WebParts.XmlContentWebPart.Render(HtmlTextWriter writer)System.IO.FileNotFoundException: The file '/se/TemplateLibrary/BoxTemplate3.image.html' cannot be found.System.IO.FileNotFoundException: The system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetFile(String bstrUrl, String& pbstrContent, DateTime& pbstrTimeLastModified, Byte& piLevel) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetFile(String bstrUrl, String& pbstrContent, DateTime& pbstrTimeLastModified, Byte& piLevel) at Microsoft.SharePoint.SPWeb.GetFileAsString(String url) at FGAPortals.SP2010.Fiat.XmlBroker.WebParts.DynamicTemplateWebPart.GetFileAsString(SPWeb web, String path) at FGAPortals.SP2010.Fiat.XmlBroker.WebParts.DynamicTemplateWebPart.GetFileAsString(SPWeb web, String path) at FGAPortals.SP2010.Fiat.XmlBroker.WebParts.DynamicTemplateWebPart.getBoxHtml(SPList sourceList, String SelectedTemplate, String SelectedBoxTemplates, String SelectedItems, Boolean IsAnonymous, Boolean IsEditing, Boolean BoxEditBarEnabled, DataTable Data, DynamicTemplateWebPart wp) at FGAPortals.SP2010.Fiat.XmlBroker.WebParts.DynamicTemplateWebPart.HtmlRender(HtmlTextWriter writer) at FGAPortals.SP2010.Fiat.XmlBroker.WebParts.XmlContentWebPart.Render(HtmlTextWriter writer)System.IO.FileNotFoundException: The file '/se/TemplateLibrary/RowTemplate10.4_8 autoheight.html' cannot be found.System.IO.FileNotFoundException: The system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetFile(String bstrUrl, String& pbstrContent, DateTime& pbstrTimeLastModified, Byte& piLevel) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetFile(String bstrUrl, String& pbstrContent, DateTime& pbstrTimeLastModified, Byte& piLevel) at Microsoft.SharePoint.SPWeb.GetFileAsString(String url) at FGAPortals.SP2010.Fiat.XmlBroker.WebParts.DynamicTemplateWebPart.GetFileAsString(SPWeb web, String path) at FGAPortals.SP2010.Fiat.XmlBroker.WebParts.DynamicTemplateWebPart.GetFileAsString(SPWeb web, String path) at FGAPortals.SP2010.Fiat.XmlBroker.WebParts.DynamicTemplateWebPart.getBoxHtml(SPList sourceList, String SelectedTemplate, String SelectedBoxTemplates, String SelectedItems, Boolean IsAnonymous, Boolean IsEditing, Boolean BoxEditBarEnabled, DataTable Data, DynamicTemplateWebPart wp) at FGAPortals.SP2010.Fiat.XmlBroker.WebParts.DynamicTemplateWebPart.HtmlRender(HtmlTextWriter writer) at FGAPortals.SP2010.Fiat.XmlBroker.WebParts.XmlContentWebPart.Render(HtmlTextWriter writer)
     

BILDERNA ÄR FÖR ILLUSTRATIVT ÄNDAMÅL. VÄNLIGEN SE BROSCHYR ELLER KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR AKTUELLA KOMBINATIONER AV FÄRGER, MATERIAL ETC.