Kontakta oss

FIAT KUNDSERVICE

Fiat fäster stor vikt vid kvalitet, ansvar och professionalism. Därför vill vi att du hör av dig om du har några frågor, åsikter eller förslag.

Ring till kundtjänst:

Tel.: 020 10 05 02* alt. från utlandet 00 800 342 800 00*     

Kundservice erbjuder:

  • Vägassistans 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.
  • Allmän information kring modeller, tillval och funktioner, information kring försäljning samt hantering av kundförfrågningar gällande produkter och tjänster.
  • För teknisk information kring modeller, tillval och funktioner vänligen kontakta din lokala auktoriserade verkstad.

Vänligen se http://www.fiat.se/se/kop_leasing för att hitta din närmaste verkstad

*Kontrollera med din operatör för att få en exakt minuttaxa. Mobilsamtal kan innebära en extra kostnad i några europeiska länder, helt beroende på eventuella avgifter från den lokala operatören.

Välj ämneskategori:   

Information om:

Företag

Produkter

Tjänster

Assistans

Information om:

Företag

ProduktPriser
Fyll i antingen Telefon eller Mobil:

Du kan ange en fast nummer eller mobil

A) Klicka för att läsa användarvillkoren

Jag skulle vilja hållas uppdaterad om produkter från Fiat

***Genom att acceptera ovanstående ger jag härmed mitt samtycke till, som beskrivet i punkt A ovan, att FCA Sweden AB och Fiat S.p.A , som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad verbalt eller elektroniskt (e-post, SMS mm).

X

SAMTYCKESFÖRKLARING

Jag ger härmed mitt samtycke till att FCA Sweden AB, Färögatan 33, 164 51 Kista – Stockholm, Org: 556793-5282, som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster, och att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad (verbalt eller elektroniskt) avseende försäljning av ovannämnda modell.

Jag ger vidare samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till den/de av FCA Sweden AB auktoriserade återförsäljare/serviceverkstäder som finns i min region förutsatt att denne, i överensstämmelse med FCA Sweden ABs riktlinjer, utför ovannämnda marknadsföring i dennes region.

Jag ger också samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till Fiat S.p.A i Italien avseende lagring härav.

Jag är klar över att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och därmed få borttaget de ovannämnda registrerade upplysningarna som inte kan behandlas utan mitt samtycke. Jag är även klar över att jag närhelst jag så önskar på begäran kan få upplysningar om vilken information som registrerats om mig i varje enskilt fall och att jag också är berättigad till att få korrigerat eventuella felaktigheter.

Jag är slutligen också klar över att jag med detta samtycke inte återkallar, annullerar, modifierar etc eventuella tidigare samtycken från min sida om att FCA Sweden AB kan behandla personrelaterade upplysningar som FCA Sweden AB kommit i besittning av på annat sätt.

Genom att klicka på Skicka godkänner jag att mina personliga uppgifter och annan information som angivits ovan kan användas och lagras av Fiat S.p.A, och att information om det behövs skickas till en auktoriserad återförsäljare/serviceverkstad för att behandla min begäran, att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar och att jag kan kontaktas elektroniskt (e-post, SMS mm). Jag är medveten om att jag när som helst kan kontakta FCA Sweden AB för att ta bort min information.


Skicka

Information om:

Företag

Tack

för att du kontaktar oss.

Vi behandlar din förfrågan så snart som möjligt.

Information om:

Privat

Produkter

Service

Assistans

Information om:

Privat

ProdukterPriser
Fyll i antingen Telefon eller Mobil:

Du kan ange en fast nummer eller mobil

A) Klicka för att läsa användarvillkoren

Jag skulle vilja hållas uppdaterad om produkter från Fiat

***Genom att acceptera ovanstående ger jag härmed mitt samtycke till, som beskrivet i punkt A ovan, att FCA Sweden AB och Fiat S.p.A , som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad verbalt eller elektroniskt (e-post, SMS mm).

X

SAMTYCKESFÖRKLARING

Jag ger härmed mitt samtycke till att FCA Sweden AB, Färögatan 33, 164 51 Kista – Stockholm, Org: 556793-5282, som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster, och att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad (verbalt eller elektroniskt) avseende försäljning av ovannämnda modell.

Jag ger vidare samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till den/de av FCA Sweden AB auktoriserade återförsäljare/serviceverkstäder som finns i min region förutsatt att denne, i överensstämmelse med FCA Sweden ABs riktlinjer, utför ovannämnda marknadsföring i dennes region.

Jag ger också samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till Fiat S.p.A i Italien avseende lagring härav.

Jag är klar över att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och därmed få borttaget de ovannämnda registrerade upplysningarna som inte kan behandlas utan mitt samtycke. Jag är även klar över att jag närhelst jag så önskar på begäran kan få upplysningar om vilken information som registrerats om mig i varje enskilt fall och att jag också är berättigad till att få korrigerat eventuella felaktigheter.

Jag är slutligen också klar över att jag med detta samtycke inte återkallar, annullerar, modifierar etc eventuella tidigare samtycken från min sida om att FCA Sweden AB kan behandla personrelaterade upplysningar som FCA Sweden AB kommit i besittning av på annat sätt.

Genom att klicka på Skicka godkänner jag att mina personliga uppgifter och annan information som angivits ovan kan användas och lagras av Fiat S.p.A, och att information om det behövs skickas till en auktoriserad återförsäljare/serviceverkstad för att behandla min begäran, att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar och att jag kan kontaktas elektroniskt (e-post, SMS mm). Jag är medveten om att jag när som helst kan kontakta FCA Sweden AB för att ta bort min information.


Skicka

Information om:

Privat

Tack

för att du kontaktar oss.

Vi behandlar din förfrågan så snart som möjligt.

Reklamation

Företag

Uppgifter

Reklamation

Företag

Kampanjpris Priser
Fyll i antingen Telefon eller Mobil:

Du kan ange en fast nummer eller mobil

Minns ej namnet? Hitta återförsäljare

A) Klicka för att läsa användarvillkoren

Jag skulle vilja hållas uppdaterad om produkter från Fiat

***Genom att acceptera ovanstående ger jag härmed mitt samtycke till, som beskrivet i punkt A ovan, att FCA Sweden AB och Fiat S.p.A , som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad verbalt eller elektroniskt (e-post, SMS mm).

X

SAMTYCKESFÖRKLARING

Jag ger härmed mitt samtycke till att FCA Sweden AB, Färögatan 33, 164 51 Kista – Stockholm, Org: 556793-5282, som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster, och att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad (verbalt eller elektroniskt) avseende försäljning av ovannämnda modell.

Jag ger vidare samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till den/de av FCA Sweden AB auktoriserade återförsäljare/serviceverkstäder som finns i min region förutsatt att denne, i överensstämmelse med FCA Sweden ABs riktlinjer, utför ovannämnda marknadsföring i dennes region.

Jag ger också samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till Fiat S.p.A i Italien avseende lagring härav.

Jag är klar över att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och därmed få borttaget de ovannämnda registrerade upplysningarna som inte kan behandlas utan mitt samtycke. Jag är även klar över att jag närhelst jag så önskar på begäran kan få upplysningar om vilken information som registrerats om mig i varje enskilt fall och att jag också är berättigad till att få korrigerat eventuella felaktigheter.

Jag är slutligen också klar över att jag med detta samtycke inte återkallar, annullerar, modifierar etc eventuella tidigare samtycken från min sida om att FCA Sweden AB kan behandla personrelaterade upplysningar som FCA Sweden AB kommit i besittning av på annat sätt.

Genom att klicka på Skicka godkänner jag att mina personliga uppgifter och annan information som angivits ovan kan användas och lagras av Fiat S.p.A, och att information om det behövs skickas till en auktoriserad återförsäljare/serviceverkstad för att behandla min begäran, att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar och att jag kan kontaktas elektroniskt (e-post, SMS mm). Jag är medveten om att jag när som helst kan kontakta FCA Sweden AB för att ta bort min information.


Skicka

Reklamation

Företag

Garanti Priser
Fyll i antingen Telefon eller Mobil:

Du kan ange en fast nummer eller mobil

Ja Nej

Minns ej namnet? Hitta återförsäljare

A) Klicka för att läsa användarvillkoren

Jag skulle vilja hållas uppdaterad om produkter från Fiat

***Genom att acceptera ovanstående ger jag härmed mitt samtycke till, som beskrivet i punkt A ovan, att FCA Sweden AB och Fiat S.p.A , som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad verbalt eller elektroniskt (e-post, SMS mm).

X

SAMTYCKESFÖRKLARING

Jag ger härmed mitt samtycke till att FCA Sweden AB, Färögatan 33, 164 51 Kista – Stockholm, Org: 556793-5282, som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster, och att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad (verbalt eller elektroniskt) avseende försäljning av ovannämnda modell.

Jag ger vidare samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till den/de av FCA Sweden AB auktoriserade återförsäljare/serviceverkstäder som finns i min region förutsatt att denne, i överensstämmelse med FCA Sweden ABs riktlinjer, utför ovannämnda marknadsföring i dennes region.

Jag ger också samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till Fiat S.p.A i Italien avseende lagring härav.

Jag är klar över att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och därmed få borttaget de ovannämnda registrerade upplysningarna som inte kan behandlas utan mitt samtycke. Jag är även klar över att jag närhelst jag så önskar på begäran kan få upplysningar om vilken information som registrerats om mig i varje enskilt fall och att jag också är berättigad till att få korrigerat eventuella felaktigheter.

Jag är slutligen också klar över att jag med detta samtycke inte återkallar, annullerar, modifierar etc eventuella tidigare samtycken från min sida om att FCA Sweden AB kan behandla personrelaterade upplysningar som FCA Sweden AB kommit i besittning av på annat sätt.

Genom att klicka på Skicka godkänner jag att mina personliga uppgifter och annan information som angivits ovan kan användas och lagras av Fiat S.p.A, och att information om det behövs skickas till en auktoriserad återförsäljare/serviceverkstad för att behandla min begäran, att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar och att jag kan kontaktas elektroniskt (e-post, SMS mm). Jag är medveten om att jag när som helst kan kontakta FCA Sweden AB för att ta bort min information.


Skicka

Reklamation

Företag

Annat Priser
Fyll i antingen Telefon eller Mobil:

Du kan ange en fast nummer eller mobil

A) Klicka för att läsa användarvillkoren

Jag skulle vilja hållas uppdaterad om produkter från Fiat

***Genom att acceptera ovanstående ger jag härmed mitt samtycke till, som beskrivet i punkt A ovan, att FCA Sweden AB och Fiat S.p.A , som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad verbalt eller elektroniskt (e-post, SMS mm).

X

SAMTYCKESFÖRKLARING

Jag ger härmed mitt samtycke till att FCA Sweden AB, Färögatan 33, 164 51 Kista – Stockholm, Org: 556793-5282, som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster, och att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad (verbalt eller elektroniskt) avseende försäljning av ovannämnda modell.

Jag ger vidare samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till den/de av FCA Sweden AB auktoriserade återförsäljare/serviceverkstäder som finns i min region förutsatt att denne, i överensstämmelse med FCA Sweden ABs riktlinjer, utför ovannämnda marknadsföring i dennes region.

Jag ger också samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till Fiat S.p.A i Italien avseende lagring härav.

Jag är klar över att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och därmed få borttaget de ovannämnda registrerade upplysningarna som inte kan behandlas utan mitt samtycke. Jag är även klar över att jag närhelst jag så önskar på begäran kan få upplysningar om vilken information som registrerats om mig i varje enskilt fall och att jag också är berättigad till att få korrigerat eventuella felaktigheter.

Jag är slutligen också klar över att jag med detta samtycke inte återkallar, annullerar, modifierar etc eventuella tidigare samtycken från min sida om att FCA Sweden AB kan behandla personrelaterade upplysningar som FCA Sweden AB kommit i besittning av på annat sätt.

Genom att klicka på Skicka godkänner jag att mina personliga uppgifter och annan information som angivits ovan kan användas och lagras av Fiat S.p.A, och att information om det behövs skickas till en auktoriserad återförsäljare/serviceverkstad för att behandla min begäran, att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar och att jag kan kontaktas elektroniskt (e-post, SMS mm). Jag är medveten om att jag när som helst kan kontakta FCA Sweden AB för att ta bort min information.


Skicka

Reklamation

Företag

Tack

för att du kontaktar oss.

Vi behandlar din förfrågan så snart som möjligt.

Reklamation

Privat

Uppgifter

Reklamation

Privat

Kampanjpris Priser
Fyll i antingen Telefon eller Mobil:

Du kan ange en fast nummer eller mobil

Minns ej namnet? Hitta återförsäljare

A) Klicka för att läsa användarvillkoren

Jag skulle vilja hållas uppdaterad om produkter från Fiat

***Genom att acceptera ovanstående ger jag härmed mitt samtycke till, som beskrivet i punkt A ovan, att FCA Sweden AB och Fiat S.p.A , som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad verbalt eller elektroniskt (e-post, SMS mm).

X

SAMTYCKESFÖRKLARING

Jag ger härmed mitt samtycke till att FCA Sweden AB, Färögatan 33, 164 51 Kista – Stockholm, Org: 556793-5282, som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster, och att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad (verbalt eller elektroniskt) avseende försäljning av ovannämnda modell.

Jag ger vidare samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till den/de av FCA Sweden AB auktoriserade återförsäljare/serviceverkstäder som finns i min region förutsatt att denne, i överensstämmelse med FCA Sweden ABs riktlinjer, utför ovannämnda marknadsföring i dennes region.

Jag ger också samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till Fiat S.p.A i Italien avseende lagring härav.

Jag är klar över att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och därmed få borttaget de ovannämnda registrerade upplysningarna som inte kan behandlas utan mitt samtycke. Jag är även klar över att jag närhelst jag så önskar på begäran kan få upplysningar om vilken information som registrerats om mig i varje enskilt fall och att jag också är berättigad till att få korrigerat eventuella felaktigheter.

Jag är slutligen också klar över att jag med detta samtycke inte återkallar, annullerar, modifierar etc eventuella tidigare samtycken från min sida om att FCA Sweden AB kan behandla personrelaterade upplysningar som FCA Sweden AB kommit i besittning av på annat sätt.

Genom att klicka på Skicka godkänner jag att mina personliga uppgifter och annan information som angivits ovan kan användas och lagras av Fiat S.p.A, och att information om det behövs skickas till en auktoriserad återförsäljare/serviceverkstad för att behandla min begäran, att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar och att jag kan kontaktas elektroniskt (e-post, SMS mm). Jag är medveten om att jag när som helst kan kontakta FCA Sweden AB för att ta bort min information.


Skicka

Reklamation

Privat

Garanti Priser
Fyll i antingen Telefon eller Mobil:

Du kan ange en fast nummer eller mobil

Ja Nej

Minns ej namnet? Hitta återförsäljare

A) Klicka för att läsa användarvillkoren

Jag skulle vilja hållas uppdaterad om produkter från Fiat

***Genom att acceptera ovanstående ger jag härmed mitt samtycke till, som beskrivet i punkt A ovan, att FCA Sweden AB och Fiat S.p.A , som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad verbalt eller elektroniskt (e-post, SMS mm).

X

SAMTYCKESFÖRKLARING

Jag ger härmed mitt samtycke till att FCA Sweden AB, Färögatan 33, 164 51 Kista – Stockholm, Org: 556793-5282, som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster, och att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad (verbalt eller elektroniskt) avseende försäljning av ovannämnda modell.

Jag ger vidare samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till den/de av FCA Sweden AB auktoriserade återförsäljare/serviceverkstäder som finns i min region förutsatt att denne, i överensstämmelse med FCA Sweden ABs riktlinjer, utför ovannämnda marknadsföring i dennes region.

Jag ger också samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till Fiat S.p.A i Italien avseende lagring härav.

Jag är klar över att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och därmed få borttaget de ovannämnda registrerade upplysningarna som inte kan behandlas utan mitt samtycke. Jag är även klar över att jag närhelst jag så önskar på begäran kan få upplysningar om vilken information som registrerats om mig i varje enskilt fall och att jag också är berättigad till att få korrigerat eventuella felaktigheter.

Jag är slutligen också klar över att jag med detta samtycke inte återkallar, annullerar, modifierar etc eventuella tidigare samtycken från min sida om att FCA Sweden AB kan behandla personrelaterade upplysningar som FCA Sweden AB kommit i besittning av på annat sätt.

Genom att klicka på Skicka godkänner jag att mina personliga uppgifter och annan information som angivits ovan kan användas och lagras av Fiat S.p.A, och att information om det behövs skickas till en auktoriserad återförsäljare/serviceverkstad för att behandla min begäran, att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar och att jag kan kontaktas elektroniskt (e-post, SMS mm). Jag är medveten om att jag när som helst kan kontakta FCA Sweden AB för att ta bort min information.


Skicka

Reklamation

Privat

Annat Priser
Fyll i antingen Telefon eller Mobil:

Du kan ange en fast nummer eller mobil

A) Klicka för att läsa användarvillkoren

Jag skulle vilja hållas uppdaterad om produkter från Fiat

***Genom att acceptera ovanstående ger jag härmed mitt samtycke till, som beskrivet i punkt A ovan, att FCA Sweden AB och Fiat S.p.A , som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad verbalt eller elektroniskt (e-post, SMS mm).

X

SAMTYCKESFÖRKLARING

Jag ger härmed mitt samtycke till att FCA Sweden AB, Färögatan 33, 164 51 Kista – Stockholm, Org: 556793-5282, som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster, och att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad (verbalt eller elektroniskt) avseende försäljning av ovannämnda modell.

Jag ger vidare samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till den/de av FCA Sweden AB auktoriserade återförsäljare/serviceverkstäder som finns i min region förutsatt att denne, i överensstämmelse med FCA Sweden ABs riktlinjer, utför ovannämnda marknadsföring i dennes region.

Jag ger också samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till Fiat S.p.A i Italien avseende lagring härav.

Jag är klar över att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och därmed få borttaget de ovannämnda registrerade upplysningarna som inte kan behandlas utan mitt samtycke. Jag är även klar över att jag närhelst jag så önskar på begäran kan få upplysningar om vilken information som registrerats om mig i varje enskilt fall och att jag också är berättigad till att få korrigerat eventuella felaktigheter.

Jag är slutligen också klar över att jag med detta samtycke inte återkallar, annullerar, modifierar etc eventuella tidigare samtycken från min sida om att FCA Sweden AB kan behandla personrelaterade upplysningar som FCA Sweden AB kommit i besittning av på annat sätt.

Genom att klicka på Skicka godkänner jag att mina personliga uppgifter och annan information som angivits ovan kan användas och lagras av Fiat S.p.A, och att information om det behövs skickas till en auktoriserad återförsäljare/serviceverkstad för att behandla min begäran, att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar och att jag kan kontaktas elektroniskt (e-post, SMS mm). Jag är medveten om att jag när som helst kan kontakta FCA Sweden AB för att ta bort min information.


Skicka

Reklamation

Privat

Tack

för att du kontaktar oss.

Vi behandlar din förfrågan så snart som möjligt.

Förslag

Företag

Fyll i antingen Telefon eller Mobil:

Du kan ange en fast nummer eller mobil

A) Klicka för att läsa användarvillkoren

Jag skulle vilja hållas uppdaterad om produkter från Fiat

***Genom att acceptera ovanstående ger jag härmed mitt samtycke till, som beskrivet i punkt A ovan, att FCA Sweden AB och Fiat S.p.A , som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad verbalt eller elektroniskt (e-post, SMS mm).

X

SAMTYCKESFÖRKLARING

Jag ger härmed mitt samtycke till att FCA Sweden AB, Färögatan 33, 164 51 Kista – Stockholm, Org: 556793-5282, som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster, och att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad (verbalt eller elektroniskt) avseende försäljning av ovannämnda modell.

Jag ger vidare samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till den/de av FCA Sweden AB auktoriserade återförsäljare/serviceverkstäder som finns i min region förutsatt att denne, i överensstämmelse med FCA Sweden ABs riktlinjer, utför ovannämnda marknadsföring i dennes region.

Jag ger också samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till Fiat S.p.A i Italien avseende lagring härav.

Jag är klar över att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och därmed få borttaget de ovannämnda registrerade upplysningarna som inte kan behandlas utan mitt samtycke. Jag är även klar över att jag närhelst jag så önskar på begäran kan få upplysningar om vilken information som registrerats om mig i varje enskilt fall och att jag också är berättigad till att få korrigerat eventuella felaktigheter.

Jag är slutligen också klar över att jag med detta samtycke inte återkallar, annullerar, modifierar etc eventuella tidigare samtycken från min sida om att FCA Sweden AB kan behandla personrelaterade upplysningar som FCA Sweden AB kommit i besittning av på annat sätt.

Genom att klicka på Skicka godkänner jag att mina personliga uppgifter och annan information som angivits ovan kan användas och lagras av Fiat S.p.A, och att information om det behövs skickas till en auktoriserad återförsäljare/serviceverkstad för att behandla min begäran, att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar och att jag kan kontaktas elektroniskt (e-post, SMS mm). Jag är medveten om att jag när som helst kan kontakta FCA Sweden AB för att ta bort min information.


Skicka

Förslag

Företag

Tack

för att du kontaktar oss.

Vi behandlar din förfrågan så snart som möjligt.

Förslag

Privat

Fyll i antingen Telefon eller Mobil:

Du kan ange en fast nummer eller mobil

A) Klicka för att läsa användarvillkoren

Jag skulle vilja hållas uppdaterad om produkter från Fiat

***Genom att acceptera ovanstående ger jag härmed mitt samtycke till, som beskrivet i punkt A ovan, att FCA Sweden AB och Fiat S.p.A , som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad verbalt eller elektroniskt (e-post, SMS mm).

X

SAMTYCKESFÖRKLARING

Jag ger härmed mitt samtycke till att FCA Sweden AB, Färögatan 33, 164 51 Kista – Stockholm, Org: 556793-5282, som dataansvarig i förhållande till personuppgiftslagen (PUL), får behandla, lagra och registrera de i formulärfälten inmatade (personrelaterade) uppgifterna (ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress) med avseende att marknadsföra Fiat S.p.A och Chrysler Group LLC produkter och tjänster, och att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar. Jag är klar över, att ovannämnda marknadsföring bl a kan bestå i, att jag kan bli kontaktad (verbalt eller elektroniskt) avseende försäljning av ovannämnda modell.

Jag ger vidare samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till den/de av FCA Sweden AB auktoriserade återförsäljare/serviceverkstäder som finns i min region förutsatt att denne, i överensstämmelse med FCA Sweden ABs riktlinjer, utför ovannämnda marknadsföring i dennes region.

Jag ger också samtycke till, att FCA Sweden AB kan överlåta ovannämnda upplysningar till Fiat S.p.A i Italien avseende lagring härav.

Jag är klar över att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och därmed få borttaget de ovannämnda registrerade upplysningarna som inte kan behandlas utan mitt samtycke. Jag är även klar över att jag närhelst jag så önskar på begäran kan få upplysningar om vilken information som registrerats om mig i varje enskilt fall och att jag också är berättigad till att få korrigerat eventuella felaktigheter.

Jag är slutligen också klar över att jag med detta samtycke inte återkallar, annullerar, modifierar etc eventuella tidigare samtycken från min sida om att FCA Sweden AB kan behandla personrelaterade upplysningar som FCA Sweden AB kommit i besittning av på annat sätt.

Genom att klicka på Skicka godkänner jag att mina personliga uppgifter och annan information som angivits ovan kan användas och lagras av Fiat S.p.A, och att information om det behövs skickas till en auktoriserad återförsäljare/serviceverkstad för att behandla min begäran, att det eventuellt kan användas för kundnöjdhetsundersökningar och att jag kan kontaktas elektroniskt (e-post, SMS mm). Jag är medveten om att jag när som helst kan kontakta FCA Sweden AB för att ta bort min information.


Skicka

Förslag

Privat

Tack

för att du kontaktar oss.

Vi behandlar din förfrågan så snart som möjligt.